Regler ved innførsel

Regler ved innførsel av hund fra Sverige til Norge.

NB!

Skal du ha med deg hunder fra Sverige (med flere) til Norge, må du fra 01. mai 2013 ha en spesiell vaksinasjon mot revens dvergbendelorm. (echinococcose)

Oppsøk din veterinær, der får du vaksinert hunden og et Hundepass. Vaksinasjonen må skje 24 timer før du skal inn til Norge.

Dersom du skal krysse grensen ofte eller regelmessig må du behandle hunden vær 28 dag.

Les mer her: Mattilsynet