Kortversjon utstillingsbegreper

Tilbake til siden Div. info.

¨Kortversjon¨

Utstillingsregler for utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub (NKK) og medlemsklubber

Påmelding og betaling 

Påmelding og betaling skal skje innen fastsatt frist. Alle former for påmelding er bindende. 

Påmelding etter fristens utløp kan godtas av arrangør dersom disse trykkes i katalogen under korrekt rase, kjønn og klasse, samt i nummerrekkefølge innenfor den enkelte rase (ikke ?B-nummer?). 

På internasjonale utstillinger aksepteres ikke påmeldinger etter fristens utløp. Påmeldinger som beviselig (for eksempel ved fremvisning av gyldig kvittering) er sendt innen fristens utløp, godtas som tillegg til katalogen. Tillegg til katalogen skal slås opp ved aktuell ring. 

Påmelding kan gjøres på en av følgende måter: 

1. NKKs elektroniske påmeldingssystem på Internett med betaling 

2. Ferdig trykket giropåmelding 

3. Standard påmeldingsskjema 

Eier av påmeldt hund må være medlem i en av NKKs medlemsklubber eller samarbeidende utenlandsk organisasjon for å oppnå medlemsrabatt. 

Dersom hele påmeldingsavgiften ikke er betalt innen fristens utløp kan arrangøren etter eget valg: 

– returnere påmeldingen (se pkt 4.2.2 om fratrekk av adm gebyr) eller 

– ilegge et tilegg på 50 % av påmeldingsavgiften 

Påmeldingsavgift må betales selv om hunden ikke møter til bedømmelse (unntak iht pkt 4.2). 

  

Generelle regler for kvalitets- og konkurranseklasser: 

Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasser. Følgende premiegrader 1. premie, 2. premie, 3. premie samt 0. premie og KIP (kan ikke premieres). Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4 plasseringer. 

Hunden må være fylt 15 måneder for å konkurrere om CACIB. Deltakere i junior- eller veteranklasse konkurrer ikke om CACIB. 

  

Juniorklasse  

? JK: Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 18 måneder første utstillingsdag. OBS: Hunder som deltar i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB. 

  

Juniorkonkurranseklasse 

? JKK: Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Juniorklasse (1JK). Dommer kan tildele særlig gode juniorer Hederspremie (HP) eller Certifikatkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. 

  

Unghundklasse 

? UK: Hunden må være fylt 15 men være under 24 måneder første utstillingsdag. 

  

Unghundkonkurranseklasse

UKK: Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Unghundklasse (1UK). Dommer kan tildele særlig gode unghunder Hederspremie (HP) eller Certifikatkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. 

  

Åpen klasse 

? AK: Hundene må være fyllt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion. 

  

Åpen konkurranseklass 

? AKK: Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Åpen klasse (1AK). Dommer kan tildele Certifikatkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. 

  

Brukshundklasse (fra 9 mnd) 

Klassen er åpen for: 

1: Alt I: Jaktprøvepremierte (se rasespesifikke krav bakerst i regelverk) hunder av følgende raser: 

Gruppe 1, Gruppe 5, 

Gruppe 6: Beagle, drever, dunker, finsk 

støver, haldenstøver, hammiltonstøver, 

hygenhund, istarski støver, luzernstøver, 

schillerstøver, schweizerstøver, smålandsstøver 

samt andre støvere tilsluttet 

NHKF. Og Gruppe 7 

  

2: Alt II: Hund (også NUCH) som er 

premiert eller har bestått rasespesifikk 

bruks-/jaktprøve kan delta i klassen. 

Gjelder følgende raser: 

Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4. Gruppe 5 

Gruppe 6 Samtlige raser unntatt raser 

nevnt i pkt,1 og følgende raser: 

Gruppe 8 og Gruppe 10 

  

Working Class Certificate

Utenlandsk eid hund, må for å kunne delta i klassen dokumentere sine premieringer ved å fremlegge WCC (Working Class Certificate) utstedt av sin nasjonale kennelklubb på utstillingen. 

  

Brukshund konkurranseklasse 

? BKK: Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Brukshundklassen (1BK). Dommer kan tildele Certifikatkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. 

For raser fra alt I: 

Certifikatet kan deles ut i denne klassen til beste hund som ikke er fullcertet. Fullcertet er hund som er tildelt nødvendig antall certifikater for oppnåelse av utstillingschampionat, men som ikke oppfyller prøvekravene til championatet. 

For raser fra alt II: 

certifikatet deles ut i BHK/BTK 

  

Championklasse 

? CHK: Klassen er obligatorisk for norske utstillingschampions (unntatt for raser med brukshundklasse alt. II og veteraner). Andre nasjonale og internasjonale utstillingschampions kan delta. 

  

Champion konkurranseklasse 

? CHKK: Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i champion klasse (1CHK). Dommer kan tildele Certifikatkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. 

  

Veteranklasse 

? VK: Klassen er åpen for hunder som første utstillingsdag har fylt 8 år. 

  

Veteran konkurranseklasse 

? VKK: Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i Veteranklassen (1VK). Dommer kan tildele velholdte veteraner Hederspremie (HP) eller Certifikatkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse. OBS: Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB. HP og CK kvalifiserer for deltakelse i konkurranse om beste veteran. 

  

Beste Hannhundklasse ? BHK og Beste Tispeklasse ? BTK

Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK (dvs fra alle konkurranseklasser) samt Certvinner fra BKK alt 1. Konkurranse-bedømmelse: 4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. Certifikatet deles ut i BHK/BTK til beste hund, som ikke er norsk utstillingschampion eller fullcertet. Det presiseres at også uplasserte hunder kan tildeles Cert

På internasjonale utstillinger konkurreres det om CACIB og ResCACIB i denne klassen. 

CACIB kan tildeles best plasserte hund fra klassene UK, AK, BK, CHK. ResCACIB kan tildeles nest best plasserte hund fra samme klasser (også INT CH). 

For raser med CACIB til fargevarianter: Også uplasserte hunder i BHK/BTK skal 

vurderes for CACIB/Res.CACIB

  

Best i Rasen ? BIR og Best i Motsatt Kjønn ? BIM

Beste hannhund (1BHK) og beste tispe (1BTK) konkurrerer om BIR/BIM. Hvis en rase bedømmes av flere dommere, oppnevnes den ene som dommer for BIR/BIM, beste veteran, beste avlsklasse og beste oppdretterklasse. 

Dette kunngjøres før utstillingen. 

11.15 Avlsklasse ? AVKL

Klassen er åpen for hannhunder eller tisper som konkurrerer med 4 avkom. Avlshunden må enten være påmeldt i offisiell klasse eller i avlsklasse og presenteres sammen med gruppen. Avlshunden må ha oppnådd minst 3. premie på denne eller tidligere utstilling. Avkommet må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. Klassen må ikke inneholde mer enn en 2. premie. Avkom med KIP, 3 eller 0. premie kan ikke delta. Kun en klasse av samme rase etter en og samme avlshund kan meldes på. Samtlige avkom i klassen må være av samme størrelses /hårlagsvariant. Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende, fo9 ran den enkelte hunds individuelle kvalitet. Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP. Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. Eier eller representant for avlshunden skal informere ringsekretær, samt eiere for deltakende hunder, at avlsklasse stilles. 

  

Oppdretterklasse ? OPPDKL: 

Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av samme rase, oppdrettet av samme person. Dersom flere personer er oppdrettere skal samtlige oppgis som oppdrettere. Hvis en person har eget oppdrett og i tillegg er medoppdretter av andre kull, kan ikke avkom fra begge oppdrett blandes i en og samme klasse. Kun en klasse av samme rase fra samme oppdretter kan påmeldes. Samtlige avkom i klassen må være av samme størrelses/hårlagsvariant. Samtlige deltakende hunder må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. Klassen må ikke inne-holde mer enn en 2. premie. Hunder med KIP, 3 eller 0. premie kan ikke delta. Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte hund individuelle kvalitet. 

Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP. Beste oppdretterklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. Oppdretter, eller representant for denne skal informere ringsekretær og eierne til deltakende hunder at oppdretterklasse skal stilles. 

  

Finalekonkurranser 

Finalekonkurranser er ikke stambokberettiget. 

Konkurranse om gruppenes og utstillingens beste hund ? BIG og BIS, 4 hunder plasseres. Hunder som er tildelt BIR deltar i konkurranse om gruppens beste hund (BIG). Hunder som er tildelt 1. BIG deltar i konkurranse om utstillingens beste hund (BIS). Dersom arrangør finner det hensiktsmessig f.eks på grunn av antall deltagende raser, kan to eller flere grupper bedømmes under ett. Sammenslåing av gruppefinaler skal annonseres i dommerannonsen. Konkurranse om utstillingens beste veteran er åpen for hund som er tildelt BIR veteran. Konkurransene om beste avls/oppdrettergruppe er åpen for beste gruppe i rasen med HP

  

Premiedefinisjoner fra og med 01.01. 2011 

Nye premiebetegnelser

Excellent (Utmerket) i kvalitatsklassen

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg. 

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av nmeget god kvalitet. 

Good (God) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse

Skal tildels hund som:

  •  Eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
  •  Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
  •  Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
  •  I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

KIP (kan ikke premieres)

Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles ?kan ikke premieres? (KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikkert bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.

Juniorer over 15 mnd. får ikke konkurrere om CACIB

Deltakere i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB, selv om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt.

Beste hannhund og beste tispeklasse

Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn og som har har fått CK.

Cert tildeles i Beste hannhund / Beste tispeklasse ? også for raser påmeldt i bruksklasse

For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste plasserte hund i Beste hannhund / Beste tispeklasse som innehar brukskravet, tildeles certet uansett hvilken klasse hunden har vært påmeldt i. Norske utstillingschampions får ikke utdelt cert.

HP utgår

Utdelign av HP forsvinner fra alle klasser bortsett fra avls- og oppdrettsklasser. For veteraner vil Excellent kvalifisere for deltakelse i finale for beste veteran.

Ny definisjon for CK

Tidligere var CK forkortelse for certifikatkvalitet. Nå blir betegnelsen certifikatkvalitet (CK) endret til championatkvalitet (CK).

Innføring av reserve-cert (res-Cert)

Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også vinneren av reserve-cert må tilfredsstille nasjonale jakt- og brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen. Reserve-certsløyfen er lyseblå.

Hvilende cert

Det innføres også hvilende cert i alle nordiske land. Dette innebærer at en hund som har oppnådd cert i junior- eller unghundklassen i et eller flere nordiske land, vil bli champion i de landene den har oppnådd cert den dagen den vinner sitt kvalifiserende cert i ett av landene etter fylte 2 år.

Certifikat/CK (championatkvalitet):

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet.

 

CACIB/Reserve CACIB: (Innstilling til internasjonalt championat) kan bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat.

For norske raser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.

 

Premiesløyfer

Alle premieringer markeres med premiesløyfer:

BIS = nasjonalfarget, bred

BIG = hvit og blå

BIR = rød og gul

BIM = hvit og grønn

BIR Veteran = grå og rosa

CACIB = hvit

Reserve Cacib = orange

Certifikat (Cert) = nasjonalfarget, smal

Certifikatkvalitet (CK) = rosa

Championat = rød og grønn

Hederspremie (HP) = lilla

Hederspremie til avls- og oppdretterklasse = lilla og hvit

Alle deltakende hunder i LP, uansett klasse = rød, sort og gul

Alle deltakende hunder i AG, uansett klasse = sort og orange

1. Utmerket i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG = rød

2. Meget God i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG = blå

3. God i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG = gul

4. Godtagbar i konkurranseklasse, LP og AG = grønn

0. Diskvalifisert i kvalitetspremie, LP og AG = grå

KIP (Kan ikke premieres) i kvalitetsklasse,

LP og AG = brun

Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran,

Beste Avlsgruppe og Beste Oppdrettergruppe samt for Cert, CK og HP skal det utdeles premier. Arrangør står fritt mht å utdele premier til andre hunder.

Utstillerne får i ringen utlevert premiesløyfer med dommerkritikken.

 

Gruppe 6: Drivende og sporhunder:

Rase                                     Bruksklasse                                   Brukskrav

Beagle                                   Brukshundklasse alt I                    Minimum 3 premie på  jaktprøve for drivende hunder i Norden

Drever

Dunker

Finsk støver

Gotlandsstøver

Haldenstøver

Hamiltonstøver

Hygenhund

Istarskistøver

Luzernerstøver

Russisk flekket støver

Schweizerstøver

Schillerstøver

Slovakisk støver

Tilbake til siden Div. info.