Div. info

Info om Beagle rasen, utstilling og jaktprøver mm.

……….……….……….

NB! Nye vaksinasjons regler for hunder som krysser grensen til Norge fra Sverige. Gjelder fra 01/05 2013.

……….……….……….

Rase standard:

Robust, kompakt bygget, kraftig uten å virke grov. Glad jakthund, hvis viktigste oppgave er å jakte, fortrinnsvis Hare, også Rådyr, Rev og Hjort ved hjelp av lukt, modig, meget aktiv, utholdende og bestemt. Våken, intellegent og stabil. Vennlig og oppvakt, ikke agresiv eller sky.

Beagle-Rasestandard (NKK)

……….……….……….

Jakt prøve dommere: Her er en liste over noen dommere i Østfold.

……….……….……….

Utstillings regler og begreper.
Utstillingsregler Kort versjon

Utstillingsregler gjeldende fra 01.01.2011
(NKK)

Premie forkortelser

1. Excellent (Utmerket) i kvalitatsklassen

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg. 

2. Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

3. Good (God) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

4. Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

 

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse

        Skal tildels hund som:

  •  Eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
  •  Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
  •  Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
  •  I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

KIP (kan ikke premieres)

Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles «kan ikke premieres» (KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikkert bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.

1JK = 1 Premie Junior Klasse

JKK = Junior Konkurranse Klasse

1UK = 1 Premie Unghund Klasse

UKK = Unghund Konkurranse Klasse

1AK = 1 Premie Åpen Klasse

AKK = Åpen Konkurranse Klasse

1BK = 1 Premie Brukshund Klasse

BKK = Brukshund Konkurranse Klasse

1CHK = 1 Premie Champion Klasse

1VK = 1 Premie Veteran Klasse

Hederspremie (HP) = Utgått

Certifikatkvalitet (CK) = Innstilling til Certifikat

Certifikat (Cert) = Certifikat

BHK = Beste Hannhund Klasse

BTK = Beste Tispehund Klasse

BIM = Best I Motsatt kjønn

BIR = Best I Rasen

BIG = Berst I Gruppa

BIS = Best I Show

Reserve Cacib = Innstilling til internasjonalt championat

CACIB = Internasjonalt championat

Se sidene om mine hunders resultater på utstilling.
Gaia’s Utstillinger     Irma’s Utstillinger     Soda’s Utstillinger

_________________________________________

Jakt prøve regler og begreper. Kommer mer……

Jaktprøve Dommere

__________________________________________________

Krav til valpe kjøpere.